ŞİRKET PROFİLİ

FRS Elektromekanik kuruluş amacını; doğal kaynakların etkin kullanımı, çevre dostu uygulamalar, doğayı koruma, sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere sorumluluk bilinciyle hizmet verme olarak belirlemiştir. Mevcut değerleri koruma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonunu benimseyerek sektörel faaliyetlerden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri belirlemeyi ve etkili bir şekilde yönetmeyi hedefler.

FRS Elektromekanik, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, fen ve sanat ilkelerine dayalı mühendislik çözümlerini hayata geçirme prensibini benimsemiştir. Bu bağlamda, rekabetçi iş ortamında etik ve ilkeli bir iş anlayışıyla mühendislik alanındaki bilgi, beceri ve tecrübelerini kullanarak yaptığı her işin sürekli takipçisi olmayı amaçlar.

Gelişen teknoloji ve sektörel dinamiklere uyum sağlayarak, iş ortaklarının ihtiyaç ve beklentilerini doğru bir şekilde anlamayı ve karşılamayı hedefler. Üstlendiği projelerinde müşterilerine işletme ve bakım kolaylığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enerji tasarrufu konusunda da etkili çözümler sunar.

Bu sayede FRS Elektromekanik, müşterileri için ideal bir çözüm ortağı olma noktasında her zaman ilk tercihleri olmayı hedefler.

VİZYON & MİSYON

Vizyon
FRS Elektromekanik, elektrik ve mekanik taahhüt sektöründe lider olmayı, malzeme ve hizmet tedarikçileri ile güvene dayalı, karşılıklı kazanca odaklı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı, üstlendiği projelerde ise yalın ve kilit bir konumda bulunmayı hedefler.

Bu hedeflere ulaşmak için FRS Elektromekanik, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlar. Mühendislik alanındaki bilgi ve tecrübelerini projelerine yansıtarak müşteri beklentilerini aşmayı hedefler. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik prensiplerini benimseyerek projelerinde enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmeyi amaçlar. Bu sayede FRS Elektromekanik, sektörde sadece lider konumunu korumakla kalmayıp, aynı zamanda çevresel sorumlulukları da başarıyla yerine getirmeyi amaçlar.

Misyon
FRS Elektromekanik; iş ortaklarının hayatlarını iyileştiren, yaptığı tüm çalışmalarda mühendislik bakış açısını elden bırakmayan, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanılmayı hedefleyen, yüksek kaliteli işleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunan, genç ve dinamik kadrosuyla müşterilerinin tüm gereksinimlerini tek bir adımda sorunsuz bir şekilde sağlamayı kendine hedef edinmiştir.